Baarlo, 10 juni 2015

Onderwerp: een veiliger sportklimaat

Beste beugelvrienden,
Zoals op de ALV van 11 mei jl aangekondigd volgt hier het bestuursbesluit inzake “een veiliger sportklimaat”
Natuurlijk zal een eerste reactie zijn “moet dit nou” maar om incidenten en sluimerend ongenoegen weg te kunnen nemen zijn er maatregelen nodig (immers dat wordt verwacht van het bestuur). Een mentaliteitsverandering is noodzakelijk om sportieve en gezellige wedstrijden te kunnen blijven houden. Met dit besluit heeft het bestuur handvaten om acties verantwoord en onderbouwd uit te voeren.Misschien onnodig om te vermelden: Het proces hoe wij dit besluit hebben genomen kunnen we aangeven dat dit is gebeurd met raadpleging en advies van zowel verenigingsvertegenwoordigers (waarbij 15 verenigingen hebben kunnen aangeven door wie zij zich wilden laten vertegenwoordigen) als externe partijen. Bij de afhandeling van de incidenten neemt het Bestuur (al dan niet ondersteund door derden) op voordracht van de commissie wedstrijden een beslissing.

Secretaris NBB

Regels m.b.t. Veilig Sportklimaat Nederlandse Beugel Bond

 

Publiek.

 

Norm. Sanctie.
 1. Geen aanwijzingen aan de spelers geven tijdens

de wedstrijd

Baanmeester geeft betrokkenen een waarschuwing en maakt melding op het wedstrijdformulier Bij de 2e waarschuwing moet de toeschouwer het pand verlaten door toedoen van een bestuurslid of teamleider van de ontvangende vereniging.

 

 1. Geen commentaar op de baanmeester of teller leveren
Baanmeester geeft betrokkenen een waarschuwing en maakt melding op het wedstrijdformulier Bij de 2e waarschuwing moet de toeschouwer het pand verlaten door toedoen van een bestuurslid of teamleider van de ontvangende vereniging.

 

 1. Geen discriminerende of beledigende gebaren of opmerkingen aan het adres van spelers, baanmeester of teller.
Baanmeester geeft betrokkenen een waarschuwing en maakt melding op het wedstrijdformulier Bij de 2e waarschuwing moet de toeschouwer het pand verlaten door toedoen van een bestuurslid of teamleider van de ontvangende vereniging.

 

 1. Bij wangedrag, bedreiging, vernieling, handtastelijkheden etc., in en om het clubgebouw. 
Betrokkene wordt door de verantwoordelijke verzocht de omgeving of het pand te verlaten. Een rapport opmaken en opsturen naar de NBB. Bij weigering politie om assistentie vragen. De vereniging kan betrokkene een accommodatieverbod opleggen.
 1. Het niet houden aan de huisregels
Betrokkene wordt er door de verantwoordelijke op aangesproken. Bij herhaling van het voorval wordt betrokkene verzocht het clubgebouw te verlaten hier wordt een rapport van opgemaakt en opgestuurd naar de NBB. De vereniging kan betrokkene een accommodatieverbod opleggen.
     
     
     
     

 

Spelers op de baan

 

Norm. Sanctie.
 1. 1.    Geen aanwijzingen aan de medespeler op de baan geven tijdens de wedstrijd
Baanmeester geeft speler een waarschuwing Bij de 2de waarschuwing krijgt de speler een gele kaart. Valt de speler na de gele kaart wederom in herhaling wordt het spel beëindigd en gaat de winst naar de tegenpartij.
 1. 2.       Geen commentaar leveren of zich onvergenoegd in woord of gebaar tonen op de baanmeester of teller
Baanmeester geeft speler een waarschuwing Bij de 2de waarschuwing krijgt de speler een gele kaart. Valt de speler na de gele kaart wederom in herhaling wordt het spel beëindigd en gaat de winst naar de tegenpartij.
 1. 3.       Geen discriminerende of beledigende gebaren of opmerkingen aan het adres van spelers, baanmeester of teller.
Baanmeester geeft speler een waarschuwing Bij de 2de waarschuwing krijgt de speler een gele kaart. Valt de speler na de gele kaart wederom in herhaling wordt het spel beëindigd en gaat de winst naar de tegenpartij.
 1. 4.       Het niet opvolgen van de aanwijzingen van de baanmeester en of teller
Baanmeester geeft speler een waarschuwing Bij de 2de waarschuwing krijgt de speler een gele kaart. Valt de speler na de gele kaart wederom in herhaling wordt het spel beëindigd en gaat de winst naar de tegenpartij.
 1. 5.       Bij onsportief gedrag zoals het storen van de tegenspeler, of aan de ballen komen terwijl jij niet aan de beurt bent, of over de baan bewegen als je tegenstander aan het spelen is Ook de GSM laten we buiten de baan.
Baanmeester geeft speler een waarschuwing en maakt melding op het wedstrijdformulier Bij de 2de waarschuwing krijgt de speler een gele kaart. Valt de speler na de gele kaart wederom in herhaling wordt het spel beëindigd en gaat de winst naar de tegenpartij.
 1. 6.       Bij bedreiging, verwensing, racistische of seksuele uitlatingen
Baanmeester beëindigt het spel en gaat de winst naar de tegenpartij en maakt er melding van op het wedstrijdformulier De speler wordt voorgedragen voor royement
 1. 7.       Op een onfatsoenlijke manier protesteren bij de baanmeester over een gespeelde bol.
Baanmeester geeft speler een waarschuwing en maakt melding op het wedstrijdformulier Bij de 2de waarschuwing krijgt de speler een gele kaart. Valt de speler na de gele kaart wederom in herhaling wordt het spel beëindigd en gaat de winst naar de tegenpartij.

 

 1. 1.       Speler mag alleen op een fatsoenlijke wijze communiceren met de baanmeester, speler communiceert niet met de teller. Een speler mag zich nooit als baanmester of teller gedragen.
Baanmeester geeft speler een waarschuwing en maakt melding op het wedstrijdformulier Bij de 2de waarschuwing krijgt de speler een gele kaart. Valt de speler na de gele kaart wederom in herhaling wordt het spel beëindigd en gaat de winst naar de tegenpartij.
Teamleider Norm Sanctie
 1. Het niet opvolgen of voldoen aan een verzoek van de baanmeester of teller.

 

Baanmeester geeft de teamleider een waarschuwing en maakt melding op het wedstrijdformulier Bij de 2de waarschuwing krijgt de teamleider een gele kaart. Valt de teamleider na de gele kaart wederom in herhaling wordt het spel beëindigd en gaat de winst naar de tegenpartij.
 1. Niet meewerken aan een juiste invulling van het wedstrijdformulier.
Baanmeester geeft de teamleider een waarschuwing en maakt melding op het wedstrijdformulier De teamleider wordt voor een maand uit zijn functie gezet.
 1. Geen commentaar leveren of zich onvergenoegd in woord of gebaar tonen op de baanmeester of teller
Baanmeester geeft de teamleider een waarschuwing en maakt melding op het wedstrijdformulier Bij de 2de waarschuwing krijgt de teamleider een gele kaart. Valt de teamleider na de gele kaart wederom in herhaling wordt het spel beëindigd en gaat de winst naar de tegenpartij.
 1. Teamleider is verantwoordelijk voor het gedrag van het team, op de baan en m.b.t. de huisregels binnen de accommodatie
Baanmeester geeft de teamleider een waarschuwing en maakt melding op het wedstrijdformulier Na een 2de voorval wordt de teamleider voor drie maanden uit zijn functie gezet.
 1. Teamleider is verplicht alle onvolkomenheden te rapporteren aan de baanmeester en NBB
Baanmeester geeft de teamleider een waarschuwing en maakt melding op het wedstrijdformulier De teamleider wordt al naar gelang het voorval voor een bepaalde tijd uit zijn functie gezet c.q. van zijn functie ontheven.
6.     Teamleider is er verantwoordelijk voor dat het team een 20 minuten voor aanvang wedstrijd aanwezig is en dat het wedstrijdformulier kan worden ingevuld Baanmeester geeft de teamleider een waarschuwing en maakt melding op het wedstrijdformulier De teamleider cq de vereniging  wordt al naar gelang het voorval en bij herhaling eerst financieel beboet met € … en daarna voor een bepaalde tijd uit zijn functie gezet.
     
Opgelegde geldstraffen worden bij de vereniging in rekening gebracht    

 

Bestuurders / Vereniging Norm Sanctie
1. Het speelschema frustreren Het speelschema zal altijd gevolgd moeten worden. Indien er niet tijdig met alle partijen iets wordt geregeld, blijft de vereniging in gebreken .

Verenigingen en baanmeester maken melding aan de NBB

Een geldboete van € …….. aan de NBB. De eventuele kosten die de tegenpartij heeft gemaakt zullen moeten worden vergoed.
2. Het niet tijdig over de baan kunnen beschikken De ontvangende vereniging is verplicht de accommodatie minimaal een half uur voor aanvang van de wedstrijd te openen om iedereen te kunnen ontvangen. Baanmeester maakt melding op het wedstrijdformulier. Een geldboete
     
Opgelegde geldstraffen worden bij de vereniging in rekening gebracht    

 

Allen Norm Sanctie
1. Niet meewerken, of niet volledig willen meewerken, aan een voorval dat gemeld moet worden. Iedereen is verplicht waarheidsgetrouw mee te werken aan het tot stand komen van een onderzoek/rapport. Baanmeester maakt los van het wedstrijdformulier melding aan de NBB Een geldboete die kan oplopen naar mate het onderzoek wordt bemoeilijkt

 

1. Niet meewerken, of niet volledig willen meewerken, aan een voorval dat gemeld moet worden. Iedereen is verplicht waarheidsgetrouw mee te werken aan het tot stand komen van een onderzoek/rapport. Baanmeester maakt los van het wedstrijdformulier melding aan de NBB
   
Opgelegde geldstraffen worden bij de vereniging in rekening gebracht  

 

 

NK Persoonlijke nieuwe stijl

dinsdag 12 mei 2015

De NK persoonlijke worden vanaf het komende seizoen (2015-2016) op een andere manier georganiseerd. Hier onder vinden jullie hier meer nieuws over 

NK PERSOONLIJK NIEUWE STIJL 

 • De banen waar gespeeld wordt worden samen met het reguliere competitieschema bekend gemaakt.
 • De wedstrijden worden gespeeld tijdens het eerste weekend na 15 december.
 • NK Persoonlijk wordt voor elke klasse gespeeld. (net zoals in de reguliere competitie).
 • Voor de jeugd zijn er 3 groepen (16-18 jarigen – 14-16 jarigen en de 1-14 jarigen – (deze laatste groep worden ingedeeld bij de 14-16 jarigen indien er minder dan 8 deelnemers zijn voor deze 2 groepen). 
 • De deelnemers worden verdeeld over twee banen.
 • De groepen worden samengesteld aan de hand van de klasse waar de mensen het betreffende seizoen spelen!
 • Hoger opgeven mag!
 • Elke klasse wordt op twee avonden (vrijdag vanaf 19:00 en op zaterdag) per baan uitgespeeld tot er één beugelaar overblijft. Deze twee winnaars gaan naar de finale.
 • Opgeven kan tot 10 november.
 • De loting voor alle klassen gaat door op de baan waar de finales gespeeld worden op de 1ste maandagavond na 11 november  om 20:00 uur.
 • Bij de loting worden van elke klasse de nummers 1 en 4 van de ranking naar de ene baan gestuurd terwijl de nummers 2 en 3 naar de andere baan mogen gaan. Verder speelt de ranking geen rol van betekenis omdat de loting volkomen willekeurig is.
 • Als de loting geweest is, staat de rest van het speelschema vast.
 • De finales vinden plaats in het 3de weekend van januari.
 • Om de vereniging te ontlasten, moet de verliezer telkens de volgende wedstrijd leiden. Tellen hoort bij de organiserende vereniging.
 • Uitspelen tot er telkens 1 winnaar per baan is. Deze speelt op de finale-zondag in januari tegen de winnaar van de andere baan.
 • De prijsuitreiking vindt plaats na afloop van de laatste finalewedstrijd, Hier ontvangen de nummers 3 van elke klasse (verliezers halve finale) ook hun herinnering. 

 

26 oktober 2014

LEDENPAS NBB

Als het goed is heeft u de ledenpasjes van de Nederlandse Beugel Bond voor elk lid van uw vereniging ontvangen. Het kan zijn dat er leden op uw ledenlijst staan die ook elders lid zijn. Bij één van de vereniging heeft dit lid een pasje mogen ontvangen, dus niet dubbel. Informeer voor de zekerheid even bij genoemd(e) lid/leden of zij het pasje hebben ontvangen in het geval dat zij dit niet van uw vereniging krijgen.

Verder willen wij allen vragen om te kijken of alle gegeven die nu vermeld staan op het pasje juist zijn (Gegevens volgens bestaand bestand uit database NBB). Het kan dus zijn dat gegevens ontbreken.

Verder kan het in enkele gevallen voorkomen, maar we gaan er niet van uit, dat bepaalde gegevens op het pasje niet geheel duidelijk zijn afgedrukt of ontbreken. Mocht één van vermelde situaties het geval zijn, meld dit dan aan het secretariaat van de NBB.

 

P.S.: Bij aanmelding van nieuwe leden veranderd er niets in hoe het nu geregeld is. Zij zullen na aanmelding z.s.m. een pasje ontvangen met gegevens zoals doorgegeven.

Dan willen wij aangeven dat de pasjes vanaf speelweek 7 (berichtgeving van d.d. 14 oktober jl.) in gebruik worden genomen om gegevens te kunnen controleren met wat er op pasje vermeld staat en wat er op wedstrijdformulieren ingevuld dient te worden. Dus naam met lidnummer. Voor de rest zijn de vermelde gegevens “voorlopig” van informatieve aard. In bepaalde gevallen is het nuttig dat als er, met name een bijzonderheid is voor betrokkene speler, dit dan ook specifiek vermeld staat op het pasje en hiermee kan aantonen dat dit gemeld is bij de NBB en hiervoor ook vrijstelling is verleend.

Als slot willen wij nog mede delen dat het uitgereikte pasje eigendom blijft van de NBB. Het pasje is persoonsgebonden. Bij veranderingen dit steeds aan secretariaat melden zodat actie hierin kan worden ondernomen. Wilt u een lid van uw vereniging afmelden, dan kan dit nu alleen nog maar door inlevering (teruggave) van het pasje.

Bij zoekraken of het niet meer kunnen overleggen van ledenpasje worden kosten in rekening gebracht door de NBB. Dit geldt voor zowel bij het afmelden van een lid zonder teruggave van ledenpas ofwel bij het aanmaken van een nieuw ledenpasje i.v.m. zoek raken van ledenpas van bestaand lid.

 

U allen hiermede voldoende te hebben geïnformeerd over de ledenpas van de
Nederlandse Beugel Bond.

Namens het bestuur NBB

 

 

Schrijven NBB omtrent incidenten op en rond de beugelbaan:

Heeze 1-8-2011         

Geacht bestuur,

Er vinden helaas incidenten plaats op en rond de beugelbaan. Dit dwingt ons om maatregelen te nemen welke bijdragen aan het terugdringen van ongewenst gedrag. Op de eerste plaats dient er respect te zijn voor spelers, baanmeesters, tellers en publiek vanuit ons zelf.
Wanneer dit onvoldoende is dient de vereniging in te grijpen en maatregelen te nemen.

Op de laatste plaats komt de bond (via het bondbestuur) met maatregelen.

Een aantal administratieve straffen ligt vast in het competitiereglement. De overige incidenten leggen wij, zoals in onze statuten is vastgelegd, voor aan het Instituut Sport Rechtspraak (I.S.R.). Deze rechtsgang kost echter veel tijd en geld voor de betrokken partij (vereniging en/of lid).

Het bondsbestuur heeft besloten om met ingang van 1 april jl als aanklager te gaan fungeren richting het ISR, indien de betrokken partij(en) niet akkoord gaat met het schikkingsvoorstel dat het bondsbestuur overmaakt aan de betrokken partij(en)

Praktisch betekent dit:

 • Een incident wordt gemeld door de klager aan het bondsbestuur en aan de secretaris van zijn vereniging
 • Het bondsbestuur  informeert de secretaris van de betrokken vereniging(en) omtrent het voorval. (Binnen een termijn van 48 uren)
 • De secretaris van die vereniging(en) geeft het verweer (en het verweer van het betrokken  lid) binnen 48 uren.
 • Het bondsbestuur doet na ontvangst van de reactie, een schikkingsvoorstel (binnen 72 uren) aan de secretaris van de betrokken vereniging(en)
 • De vereniging of het lid accepteert dit voorstel of wijst dit af via een mail door de clubsecretaris aan het bondsbestuur. (binnen 48 uren).  Indien er geen reactie komt wordt het voorstel effectief.
 • Het bondsbestuur communiceert de beslissing of zet de vervolgactie in (dus de gang naar het ISR, waarbij het dossier wordt overgedragen).
 • In alle gevallen zijn er kosten welke door de betrokken vereniging betaald gaan worden.

Indien het verweer achterwege blijft loopt de procedure door.

Alle communicatie loopt per e-mail (bestuur@beugelen.nl) . Telefonisch contact resulteert altijd in een bevestiging per e-mail.

H.v.Eert
Secretaris NBB

 

 

Diverse onderwerpen NBB:

Op de bondsvergadering is afgesproken dat er eventueel een ontheffing kan komen op de lengte van de schop. Daarvoor  is een inventarisatie nodig van het bestaande materiaal. Daarom verzoeken wij alle verenigingen de schoppen te meten van alle spelers die aan de competitie meedoen en deze door te geven aan bestuur@beugelen.nl voor aanvang van de competitie, dus voor 1 september.

Op de algemene vergadering van 2008 zijn onze statuten aangepast. Alle verenigingen kregen tot einde 2011 de tijd om hun verenigingsstatuten aan te passen aan de statuten van de NBB, waarbij de NBB een financiële bijdrage zou leveren van € 150,-. Slechts enkele verenigingen hebben hieraan voldaan. Daarom nogmaals het verzoek om hier aandacht aan te besteden.

In de afgelopen periode zijn alle banen gekeurd. Er is gevraagd om te melden wanneer de gebreken of tekortkomingen verholpen zijn. Er wordt nog volop aan de banen gewerkt, maar graag even een seintje als het zo ver is.

H.v.Eert
Secretaris N.B.B.