Beste Treffers,
Na een week hebben we de gang van zaken tijdens de clubmiddagen en avonden geëvalueerd. Op enige uitzonderingen na heeft iedereen zich aan de indeling gehouden en de regels nageleefd.
Op basis van deze ervaring hebben we besloten om de clubmiddagen vrij toegankelijk te maken en de indeling van de clubavonden uit te breiden. De registratie van de aanwezige leden en gasten blijft echter gehandhaafd. Hiertoe worden de lijsten die bij de bar liggen aangepast.
Nog steeds kunnen we voldoen aan jullie eerste voorkeur en bovendien krijgen de leden die een tweede voorkeur opgegeven hadden daadwerkelijk de mogelijkheid om twee avonden te komen. Om alles zo goed mogelijk verdeeld te krijgen hebben we echter een beetje met jullie tweede voorkeur moeten schuiven. Daarmee krijgt niet iedereen die een tweede voorkeur opgegeven heeft de toezegging voor zijn tweede voorkeur maar dus wel de mogelijkheid om twee keer per week te komen beugelen. Wij rekenen op jullie begrip. Het was een enorme puzzel om de indeling voor elkaar te krijgen.
We willen echter wel benadrukken dat we na een week weer bekijken of dit goed verloopt. Mocht daartoe aanleiding zijn dan zullen we toch weer terug moeten naar een meer beperkte toegang.
Wij hopen dat dit niet nodig is en iedereen de voorschriften en de indeling blijft naleven.
Nogmaals ook het dringende verzoek om alléén binnen te lopen op de dagen dat men ingedeeld is en volg de voorschriften!!
Niet alleen voor je eigen gezondheid maar ook voor anderen.
Als bestuur kunnen wij onder de gegeven omstandigheden geen verantwoordelijkheid dragen zonder deze regels.
We zijn natuurlijk wel heel blij met jullie enthousiasme om onze sport weer op te pakken. Maar ons grote ledenbestand en de gretigheid bij veel leden om weer te komen beugelen maakt het er niet makkelijker op om alles in goede banen te leiden en aan alle wensen tegemoet te komen.
Ook wij zouden het liefste weer op de oude voet verder gaan maar wij voelen ons verplicht om de regels en adviezen van de NBB en het NOC/NSF te volgen. Niet alleen om maar te voldoen aan de regeltjes, maar vooral ook om de gezondheid van onze leden niet in gevaar te brengen.
Mede omdat in augustus ook de zaterdagavond weer in beeld komt als clubavond zal het dan nog makkelijker worden om voor de leden die dat willen meer avonden naar ons clublokaal te komen. Ook de trainingen willen we dan weer oppakken voor alle teams. Tevens wordt het dan ook mogelijk om het oefenen van onze nieuwe leden op te nemen in een clubavond. Iedereen wil natuurlijk dat deze leden zo snel mogelijk integreren in onze vereniging. Dat zal de gezelligheid zeker ten goede komen. Een goede sfeer in de club is immers ons grootste goed.
Mochten er nog vragen zijn dan zijn uiteraard alle bestuursleden bereid om jullie te woord te staan.
Nog even volhouden en hopelijk gaat alles dan weer met minder regelgeving op weg naar de oude vertrouwde gang van zaken. Dit bericht is alweer een volgende stap in die richting.
Met vriendelijke groet,
het bestuur.

Beugelen?

Beugelen is sportiviteit én gezelligheid!

Algemeen

Beugelclub De Treffers bestaat sinds 1939 en heeft op dit moment zo’n 85 leden (dames en heren). Het doel van onze vereniging is via de beugelsport mensen een sportieve en gezellige bezigheid bieden.

Dit kan zowel in competitieverband als recreatief. Op dinsdag- en vrijdagmiddag (13.00 – 17.00 uur) is het clubgebouw  voor iedereen toegankelijk en dit is een mooie gelegenheid om kennis te maken met de beugelsport, de entree is gratis maar indien ‘niet leden’ mee willen beugelen wordt er een bijdrage gevraagd van € 1,50 per middag. De competitiewedstrijden vinden meestal plaats op zaterdagavond en woensdagmiddag en kunnen door iedereen vrij bezocht worden. Verenigingen, families, bedrijven en vriendenclubs kunnen in overleg reserveren voor het gebruik van onze accommodatie.

Clubgebouw

Wij beschikken over een eigen clubgebouw met twee beugelbanen en horecavoorzieningen. Alles volledig in eigen beheer. Dit betekent dat van de leden die hiertoe in staat zijn verwacht wordt dat zij af en toe een handje mee helpen met de schoonmaak en onderhoud van het clubgebouw of een bardienst draaien. Hiervoor zijn maandelijkse schema’s opgesteld zodat iedereen aan de beurt komt.

Gezelligheid en Sportiviteit

Meer informatie of lid worden?