Treffers Nieuws

22 juli 2021

Beste Treffers,

Met ingang van maandag 9 augustus gaan we weer starten met de trainingen voor alle teams.
Er zal getraind worden op maandag, dinsdag en donderdag.
Op al deze avonden is er ook weer clubavond. Op maandag echter pas vanaf 20.30 uur vanwege de bezetting in het eerste uur van beide banen voor het trainen. Op de overige avonden vanaf 19.30 uur op één baan en vanaf 20.30 uur op beide banen.
Onderstaand is dit allemaal schematisch weergegeven.
Ook de beugelsport heeft helaas als gezelligheidssport te lijden onder alle corona-problematiek. Desondanks hopen we op een mooi seizoen. Wij bedanken alle trainers voor hun toezegging om ons te helpen. Wij wensen iedereen een goede start in het nieuwe seizoen.

Het bestuur

Seizoen 2021-2022