Treffers Nieuws

11 augustus 2020

Beste Treffers,

Komende week gaan we weer starten met de trainingen voor alle teams.

Er zal getraind worden op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag.

Als experiment zal er op al deze avonden ook clubavond zijn met vrije inloop. Op maandag echter pas vanaf 20.30 uur vanwege de bezetting in het eerste uur van beide banen voor het trainen. Op de overige avonden vanaf 19.30 uur op één baan en vanaf 20.30 uur op beide banen.

Onderstaand is dit allemaal schematisch weergegeven.

We denken dat we met deze verdubbeling van het aantal clubavonden het bezoek aan deze avonden wat meer kunnen spreiden i.v.m. corona. Wel blijft de registratieplicht van toepassing. Hiertoe komen er afvinklijsten met datum bij de bar te liggen. 

Een tent achter de accommodatie zal dienen als uitwijkmogelijkheid bij een (te) grote opkomst. Een en ander vergt wel wat meer flexibiliteit voor de inzet bij de bardiensten. Voorlopig zal dit grotendeels opgevangen worden door de bestuursleden maar we vertrouwen er op dat meer leden hier een steentje aan bij willen gaan dragen. Als blijkt dat we op deze manier met vier clubavonden goed kunnen werken zullen er nieuwe beschikbaarheidslijsten opgesteld worden voor de bardiensten.

We willen benadrukken dat we dit als experiment zien. Mocht dit met het oog op corona niet soepel gaan verlopen zullen we toch weer terug moeten naar een meer gereguleerd bezoek van de clubavonden.

Ook de beugelsport heeft helaas als gezelligheidssport te lijden onder alle corona-problematiek. Desondanks hopen we op een mooi seizoen. Wij bedanken alle trainers voor hun toezegging om ons te helpen. Wij wensen iedereen een goede start in het nieuwe seizoen.

                                                                     Het bestuur