FAQ items aan het laden...
Treffers Nieuws2022-06-17T09:56:09+02:00

Treffers Nieuws

2706, 2022

Agenda ALV 2022

juni 27th, 2022|

Beste Treffers,

Onderstaand de definitieve agenda voor onze ALV op 30 juni 2022. Aanvang 20.00 uur in ons clubgebouw. 

 1. Opening
  Welkom nieuwe leden
  Gedenken overleden leden en naasten
 1. Notulen laatste ledenvergadering van 15 september 2021
 2. Jaarverslag 2021/2022 (algemeen en sportief) 
 3. Financieel jaarverslag 2021 en begroting 2022
 4. Verslag kascommissie over 2021
 5. Decharge bestuur
 6. Samenstelling kascommissie
 7. Invoering bestuursreglement in overeenstemming met de WBTR en stemming door de ALV
 8. Wijzigingen Huishoudelijk Reglement (o.a. in verband met WBTR) en stemming door ALV
 9. Vaststellen contributie
 10. Huldiging jubilarissen Jo Duijf en Koos van Lier (resp. 25 en 40 jaar lid van De Treffers).

Pauze…………………………

 1. Samenstelling activiteitencommissie
 2. Prijzen consumpties en baanhuur
 3. Bestuursverkiezing

Kandidatuur Erik Wijnands, Mart Duijf en Robbert Schoester

Verkiezing voorzitter

 1. Rondvraag
 2. Sluiting

Toelichtingen

Agendapunten 08 en 09:

Vanaf 1 juli 2021 is de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) ingegaan en moeten verenigingen voldoen aan deze wet. Hiertoe heeft het bestuur een bestuursreglement opgesteld en het Huishoudelijk Reglement aangepast. Verder heeft het Huishoudelijk Reglement op enkele punten een kleine update nodig. Het bestuursreglement en het Huishoudelijk Reglement vormen een aanvulling op de statuten. Na overleg met notaris “Mobers & Smolenaers” te Panningen is duidelijk geworden dat onze statuten niet aangepast hoeven te worden.

Agendapunt 14:

Door een samenloop van omstandigheden voor en tijdens hun bestuursperiode zijn de voorzitter en de secretaris volgens de statuten dit jaar gelijktijdig aftredend. Een onwenselijke situatie. Om voor iedereen zeer begrijpelijke redenen heeft […]

1706, 2022

Notulen ALV 2019-09-15

juni 17th, 2022|

Notulen van de algemene ledenvergadering d.d. 15 september 2021
Vanwege corona kon er bijna twee jaar geen ledenvergadering georganiseerd worden en moesten twee al ingeplande vergaderingen geannuleerd worden.Om voldoende rekening te kunnen houden met de coronavoorschriften werd de leden voor deze vergadering gevraagd om vooraf te melden of men aanwezig kon zijn of niet.
Aangemeld 45 leden.
Afgemeld 25 leden.
Geen melding 30 leden.
Van de 45 aangemelde leden waren er 41 aanwezig.

Agenda

 1. Opening
 2. Notulen laatste ledenvergadering
 3. Jaarverslag 2020/2021 (algemeen en sportief)
 4. Financieel jaarverslag 2020 en begroting 2021
 5. Verslag kascommissie over 2020
 6. Decharge bestuur
 7. Samenstelling kascommissie
 8. Vaststellen contributie

Jubilarissen

Pauze…………………………

 1. Bestuurssamenstelling en verkiezing
 2. Samenstelling activiteitencommissie
 3. Mededelingen/Ingekomen stukken
 4. Rondvraag
 5. Sluiting

Bovenstaande agenda werd aan de leden toegestuurd waarbij ook onderstaande extra informatie, merendeels in verband met alle coronabeperkingen waarmee we te maken gehad hebben, toegevoegd werd:
De laatste ledenvergadering was op 28 november 2019 (HALV). Door de beperkingen vanwege corona kon er in 2020 geen ledenvergadering plaatsvinden. De notulen van de laatste vergadering werden in oktober 2020 aan alle leden per mail toegestuurd evenals het jaarverslag over het seizoen 2019/2020 en een verslag van de kascommissie over 2019. Ook de nog openstaande antwoorden op vragen uit de rondvraag van deze HALV werden hierbij beantwoord. Voor de leden zonder mail hebben al deze stukken ook nog geruime tijd ter inzage gelegen bij het mededelingenbord. Alle leden werden in de gelegenheid gesteld om te reageren op deze stukken en vragen te stellen. Er zijn hierop geen reacties bij […]

1506, 2022

Jaarverslag De Treffers seizoen 2021-2022

juni 15th, 2022|

Algemeen:
Ook het afgelopen seizoen speelde corona ons nog steeds parten maar met horten en stoten kon toch een volwaardig competitie-seizoen afgemaakt worden. Helaas was het door corona niet mogelijk om een koppeltoernooi (OBB) te organiseren.

Het bestuur vergaderde 12 keer.

Vijf nieuwe leden kwamen zich melden bij de Treffers!

Helaas overleed zeer plotseling ons gewaardeerde en actieve lid Wim Jacobs.
We gedenken Wim en ook de overleden naasten van onze clubgenoten met gepaste eerbied.

De samenstelling van de teams verliep probleemloos met dank aan de teamcommissie.

We speelden met 7 teams in de avondcompetitie en met 1 team in de middagcompetitie.

De activiteitencommissie organiseerde op 30 oktober 2021 een geweldig mooie “Treffersdag”. Na twee jaar kon het weer, zij het onder strikte coronavoorwaarden en helaas zonder partners. Dit keer waren we ’s middags te gast bij schutterij St. Martinus waar we verwelkomd werden met koffie en vlaai waarna de strijd met de buks kon beginnen. Dit bleek voor veel Treffers nog geen gemakkelijke opgave: weinig flatsers, maar wel veel missers. Na een lange strijd mocht scherpschutter Guido Sonnemans zich “Koning van de Treffers” noemen. Na deze middag bij onze sympathieke schuttersvrienden konden we bij ons clublokaal gaan genieten van friet met snacks, verzorgd door Snackwagen Maasbree.  Onder begeleiding van mooie passende muziek, verzorgd door Harvest Moon, hadden we nog een zeer geslaagde avond. Al met al TOP georganiseerd door onze activiteiten-commissie!!

Na enkele malen uitstel kon op 15 september 2021 eindelijk weer eens een ALV georganiseerd worden. Corona weerhield er ons bijna twee jaar van om deze belangrijke vergadering te […]

18-4-2022 NK Beugelen bij De Treffers Maasbree

Een Nederlands Kampioenschap is altijd iets bijzonders, en na alle coronaperikelen en een jaar zonder NK snakte iedereen die de beugelsport een warm hart toedraagt naar een nieuwe editie. En na de spannende voorrondes, die al vanaf november plaatsvonden en gespeeld werden volgens een nieuwe opzet, was het op 10 april eindelijk weer zover. In het volgepakte en sfeervolle clubgebouw van Beugelclub de Treffers te Maasbree vond de finaledag plaats van het NK Beugelen 2022. Al rond 10.30 uur in de vroege ochtend melden de eerste finalisten zich om de spieren los te gooien en het grind onder de voeten te voelen. Na enkele formaliteiten ,zoals de loting, werd de dag plechtig geopend door de wethouder van sport van de gemeente Peel en Maas, mevrouw Mestrom. Waar bij het laatste NK in Hoogeloon nog gestreden werd om de winst in 5 klassen waren er deze editie nog 4 klassen overgebleven. Wie zouden na twee jaar de opvolgers worden van Jan van Dijk, Wim van Sande, Mart Duijf, Peter Kusters, Hay Leijsten en Rob Geelen?
In elke klasse werd door vier spelers gestreden om de felbegeerde titel van Nederlands Kampioen. Ook was er dit jaar voor het eerst een bronzen finale (strijd om de 3 en 4e plaats) per klasse, zodat iedere speler twee wedstrijden zou spelen deze dag. Een mooie toevoeging aan dit toernooi. Alle wedstrijden stonden onder leiding van zeer professionele leidsmannen van de NBB. De uiterst bekwame tellers kwamen uit de gelederen van Beugelclub de Treffers. Behalve van de wedstrijden werd er door het massaal toegestroomde publiek zichtbaar genoten van de gastvrijheid van Beugelclub de Treffers. Deze hadden alles uit de kast getrokken om er een geslaagde dag van te maken. Zo was er, tegen een schappelijke prijs, ook aan de hongerige mens gedacht. Na enkele uren vol spannende halve finales was het duidelijk wie het tegen elkaar op zouden nemen in de finales en wellicht toegevoegd zouden worden aan de eregalerij van de beugelsport. 
In de 4e klasse ging de eindstrijd tussen André van der Mierden uit Hoogeloon en Ger Janssen uit Sevenum. Na een mooie wedstrijd won Ger de partij met 30-20 waardoor Ger zich tot Nederlands Kampioen Beugelen in de 4e klasse mocht kronen. Gefeliciteerd Ger met deze mooie prestatie.
In de 3e klasse was het Jan Haex  uit Stramproy die het opnam tegen één der jongelingen in de beugelsport, Tom Gooren uit Maasbree. Tom speelde overduidelijk een thuiswedstrijd en won de partij met 30-16, wat Tom tot Nederlands Kampioen Beugelen in de 3e klasse maakt. Ook Tom gefeliciteerd en naar horen zeggen heeft deze er nog een gezellige avond van gemaakt.
In de 2e klasse ging de strijd tussen Ralf Beurskens uit Grefrath en Dre Beukers uit Neer. Uiteindelijk was het onze oosterbuur die zich tot Nederlands Kampioen in de 2e klasse mocht kronen na een overwinning van 30-18. Herzliche glükwünsche Ralf.
Weer een treetje hoger, de 1e klasse,  was het Ceriel Joppen uit Maasbree die wellicht ook gebruik zou kunnen maken van het thuisvoordeel. Hij nam het op tegen Stefan Croonenbroek uit Neer. Na een spannende partij won Ceriel met 30-24 en werd daarmee Nederlands Kampioen Beugelen in de 1e klasse. Proficiat Ceriel en er is vernomen dat deze later het licht heeft uitgedaan in het clubgebouw van de Treffers.
En dan de partij waar iedereen toch altijd naar uitkijkt tijdens zo’n finaledag. De finalewedstrijd van de Ere klasse. De dit jaar nog ongeslagen Johan Verest uit Helden bond hier de strijd aan met Onno van Knippenberg uit Neer. En na een zenuwslopende en erg lange partij was het Onno die hier de winst pakte met 30-28 en zich zeker een jaar lang Nederlands Kampioen in de Ere klasse mag noemen. Ook jij natuurlijk van harte gefeliciteerd met deze prestatie, Onno.
Om deze mooie dag met allure af te sluiten was één der Limburgse voetbalhelden ingevlogen om de prijzen uit te rijken namelijk Maurice Graef. De winnaars, de rest van de spelers en alle andere aanwezigen genoten zichtbaar van de prijsuitreiking en van de prijzen die mede mogelijk gemaakt werden door de NBB en Beugelclub de Treffers. Laten we volgend seizoen hopen op wederom zo’n succesvol Nederlands Kampioenschap Beugelen. 
   

30-9-2021

Door corona kon er in 2020 geen ledenvergadering gehouden worden. Maar op 15 september 2021 kon het weer.
We hadden twee jubilarissen. Jo Hendrix en Joep Nijssen waren in 2020 al 40 jaar lid van De Treffers en konden nu eindelijk gehuldigd worden.
Mart Hendrix was statutair aftredend en niet herkiesbaar. We zullen hem als zeer toegewijd bestuurslid erg gaan missen. Gelukkig wil Mart het komende jaar nog heel graag behulpzaam zijn bij het overdragen van zijn taken. Twan Gooren werd gekozen als nieuw bestuurslid en Nol Daams werd herkozen voor een tweede termijn van drie jaar. Sjaak Verbong nam afscheid als lid van de activiteitencommissie.

Het bestuur

22 juli 2021

Beste Treffers,

Met ingang van maandag 9 augustus gaan we weer starten met de trainingen voor alle teams.
Er zal getraind worden op maandag, dinsdag en donderdag.
Op al deze avonden is er ook weer clubavond. Op maandag echter pas vanaf 20.30 uur vanwege de bezetting in het eerste uur van beide banen voor het trainen. Op de overige avonden vanaf 19.30 uur op één baan en vanaf 20.30 uur op beide banen.
Onderstaand is dit allemaal schematisch weergegeven.
Ook de beugelsport heeft helaas als gezelligheidssport te lijden onder alle corona-problematiek. Desondanks hopen we op een mooi seizoen. Wij bedanken alle trainers voor hun toezegging om ons te helpen. Wij wensen iedereen een goede start in het nieuwe seizoen.

Het bestuur

Seizoen 2021-2022

 

Ga naar de bovenkant